4project sp. z o. o. ul. Groszowa 49/8 58-500 Jelenia Góra NIP: 611 257 97 35
Sąd Rejestrowy dla Wrocławia Fabrycznej nr KRS 0000248110; kapitał zakładowy 50.000 PLN